Bernard Hislaire

Bernard Hislaire

Bernard Hislaire, zeg maar 'Hislaire' of ook 'Yslaire', werd geboren op 11 januari 1957 in Brussel. Van jongsaf aan interesseert hij zich voor het stripverhaal en werkt mee aan het fanzine "Robidule". Zoals zovele andere tekenaars bezoekt hij de afdeling plastische kunsten van het Sint-Lucas Instituut te Brussel, in gezelschap van ondermeer André Geerts (bekend van onder andere 'Jojo' en 'Commissaris Martens', verschenen bij Arcadia) en François Schuiten (bekend van 'De Duistere Steden', verschenen bij Casterman, en laureaat van het stripfestival in Angoulême 2002).

In 1975 begint Hislaire voor het weekblad Robbedoes te werken. Hij ontwerpt een "Carte Blanche" en daarna "Troisième Larron", een 16 pagina's tellend verhaal. Hij werkt samen met de scenaristen Raoul Cauvin en Jean-Marie Brouyère, waarvoor hij Zakkenloper en Blasius illustreert. In 1978 start hij zijn eerste serie, 'Frommeltje en Viola', een serie die nog steeds uniek is omwille van het zachte en melancholische karakter. Deze reeks verschijnt eveneens in het weekblad Robbedoes. Van 1980 tot 1983 realiseert Hislaire talrijke humoristische ilustraties voor "La Libre Belgique" en "Trombone Illustré", een bijlage van het weekblad "Spirou" met Franquin als orkestleider.

In 1986 verandert Hislaire radicaal van richting, zowel grafisch als wat betreft zijn auteursnaam. Hij neemt het pseudoniem 'Yslaire' aan. In samenwerking met Balac (alias Yann Lepennetier, of kortweg Yann) laat hij 'Samber', een fantastisch barok fresco, het levenslicht zien. De Samber-albums, die op veel bijval van critici en publiek konden rekenen, worden beschouwd als één van de voornaamste werken verschenen op stripgebied in de jaren '80-'90.

Vanaf 1987 schrijft Hislaire, opnieuw voor het weekblad Robbedoes, de scenario's voor de 'Mazda bende', een humoristische serie getekend door Christian Darasse. Eén van de bendeleden vertoont merkwaardig genoeg heel wat gelijkenissen met Hislaire zelf.

In 1997 wordt de web-site 'Mémoire du Xxème Ciel' gelanceerd. Deze site is een co-realisatie van 'Yslaire' met de psychoanalyste Laurence Erlich. In 1999 verschijnt het eerste album van de gelijknamige reeks bij uitgeverij Delcourt. In januari verschijnt hetzelfde album, volledig herwerkt met een volledig nieuwe opzet en nieuwe teksten, bij uitgeverij Humanoïdes Associés onder de titel 'Xxeciel.com'. De titel van het eerste album is 'Mémoires 98', later gevolgd door 'Mémoires 99' en in 2004 door 2 mogelijke eindes voor deze reeks Mémoires <19>00 en Mémoires <20>00.

In 2006 start hij met de reeks 'De hemel boven Brussel'.