Franklin Dehousse

Franklin Dehousse

Franklin Dehousse is geboren in 1959 en behaalt in 1981 een licentie in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Luik. Tijdens die studiejaren bedenkt hij samen met medestudent Martin Jamar de avonturen van François Jullien, een stripheld die zich in de Napoleaanse tijd laat situeren en waarvan 3 albums verschijnen in het Nederlands in de jaren ’80 bij uitgeverij De Spiegel.

Deel 4 ziet het levenslicht in 2012 dankzij vzw Arcadia en krijgt een welverdiende plaats in de Arcadia Archief-reeks. Het feit dat er in het Frans nog een 5de deel is verschenen, schept verdere vertaal- en publicatiemogelijkheden in het Nederlands.

Franklin Dehousse verdient tegenwoordig zijn brood als rechter bij het Gerecht van eerste aanleg te Luxembourg en zijn passage in de stripwereld was er een van kortstondige duur.