Luc Brunschwig

Luc Brunschwig

Luc Brunschwig wordt op 3 september 1967 geboren in het Franse Belfort. Reeds als kind legt hij een gezonde belangstelling aan de dag voor het beeldverhaal door zelf verhaaltjes te bedenken en te tekenen. Brunschwig ontdekt op zijn 11de de Amerikaanse Comics en zet in 1986 zijn eerste stappen in de stripwereld met het schrijven van teksten voor de super-heldenreeks PHOTONIK van tekenaar Ciro Tota. 

Brunschwig volgt in 1986 en in 1989 de opleiding "reclame & marketing" in Straatsburg. Tijdens een project, waaraan de lokale school voor beeldende kunsten deelneemt, ontmoet hij de jonge tekenaar Laurent HIRN. De macht der onschuldigen, het resultaat van de samenwerking tussen beide auteurs, verschijnt in 1994 bij uitgeverij Blitz. Een vruchtbare samenwerking, zoals later zal blijken. Er volgen niet alleen vier nieuwe delen van de reeks. Bovendien wordt De Franse editie van het eerste album in 1993 bekroond met de prijs "Beste Scenario" op het stripfestival van Angoulême. 

In de volgende jaren laat Brunschwig zijn creativiteit gelden in Vauriens, getekend door Laurent Cagniat. Een reeks die reeds 3 delen telt en net als De geest van Warren (4 albums) met tekeningen van Servain verschijnt bij uitgeverij Delcourt. Urban Games, een samenwerking met Cagniat en Hirn, Angus Powderhill met Vincent Bailly en Lloyd Singer getekend door Olivier Neuray en uitgegeven bij Dupuis vervolledigen het oeuvre van Brunschwig. Op één na natuurlijk: De onthoofde minnaars, een avontuur van Mick Mac Adam, getekend door André Benn, verschenen bij Arcadia en Dargaud.